தவறை மறைக்க உண்மையை மறைத்து …தயங்குகிறவர்களால் காலதாமதம் ஆகின்றது.

சிவகுருவே சரணம்! சிவசித்தனே போற்றி போற்றி! சிவகுரு அவர்கள் பொதுவானவர் என்ற நிலை மாற அவரை உணர்ந்தவர்களே காரணம் ஆகின்றனர். சிவகுருவின் இந்த கூற்று உண்மையே! சிவகுரு சிவசித்தன் அவர்களை அவரை சார்ந்தவர்கள் ஒரு சாதாரண மனிதனாக எண்ணுகிறார்கள். அவர் எல்லோரையும் போலவே இப்பூவுலகில் தோன்றியுள்ளதாக கருதுகின்றார்கள். அவர்களுக்கு சிவகுரு சிவசித்தன் வகுத்து கொடுத்த உணவு விதிமுறைகளின் மீதோ அல்லது அவரின் வாசி செயல்படும் விதத்தின் மீதோ துளி கூட …

Continue reading

இரைப்பை அளவுக்கு மீறி இரையை கேட்பதில்லை…

வணக்கம் சிவகுரு சிவசித்தனுக்கு . சிவகுருசிவசித்தனின் மிகமிக சிறப்பான கருத்து!!! . இரைப்பை சுருங்கினால் இறையை உணரலாம் இரையில் நாட்டம்கொண்டால் இறையை நாடமுடியாது நாவை தாண்டினால் அத்தனையும் நரகம் அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு நாவைக்கட்டுப்படுத்து இரைப்பை சுருங்கும் உடலே ஒரு ஆலயம் அதை ஆலயமாக்குவதும் குப்பைதொட்டியாகுவதும் இரைப்பையே. இரைப்பை அளவுக்கு மீறி இரையை கேட்பதில்லை அது நமக்கு அளவை உணர்த்தத்தான் செய்கிறது. நீதான் பேராசையில் ருசி என்னும் மாயைக்கு …

Continue reading