சிவசித்தன் செவ்வானப் பிரபஞ்சக்கலை ஆன்மா உணர்ந்தவை 006

சிவசித்தனை வணங்குதல் பெயர் : J.அலமேலு மங்கை வயது : 55 வில்வம் எண் : 11 101 06 ஊர் : சிந்தாமணி. மதுரை. அலைபேசி எண்:+91 99445 89876 படிப்பு : S.S.L.C., சிவசித்தன் கலைக்கு வந்தபொழுது உடல்எடை : 74 கிலோ சிவசித்தன் கலையில் தற்பொழுது உடல்எடை : 62 கிலோ சிவசித்தனிடம் வந்த காரணங்கள்: அதிக உடல் எடை, உயர் இரத்த அழுத்தம், கொழுப்பு …

Continue reading

சிவசித்தன் செவ்வானப் பிரபஞ்சக்கலை ஆன்மா உணர்ந்தவை 005

சிவசித்தனை வணங்குதல் பெயர் : P.ஜீவரேகா. வயது : 55 வில்வம் எண் : 12 01 112 ஊர் : அனுப்பானடி மதுரை அலைபேசி எண் : +91 90477 10133 படிப்பு : S.S.L.C. சிவசித்தன் கலைக்கு வந்தபொழுது உடல்எடை : 72 கிலோ சிவசித்தன் கலையில் தற்பொழுது உடல்எடை : 61 கிலோ சிவசித்தனிடம் வந்த காரணங்கள்: 35 வயதில் கீழே விழுந்து நடக்க முடியாமல் …

Continue reading