சிவசித்தன் செவ்வானப் பிரபஞ்சக்கலை ஆன்மா உணர்ந்தவை 004

சிவசித்தனை வணங்குதல் பெயர் :ம. சித்ரா வயது :21 வில்வம் எண் :13 03 119 ஊர் :மதுரை அலைபேசி எண் : +91 98428 70468 சிவசித்தன் கலைக்கு வந்தபொழுது உடல்எடை : 41 கிலோ சிவசித்தன் கலையில் தற்பொழுது உடல்எடை : 39 கிலோ சிவசித்தனிடம் வந்த காரணங்கள்: சளி அடிக்கடி பிடிக்கும், காலை எழுந்தவுடன் தும்மல் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும், முதுகில் தேமல், நெற்றியில் …

Continue reading

சிவசித்தன் செவ்வானப் பிரபஞ்சக்கலை ஆன்மா உணர்ந்தவை 003

சிவசித்தனை வணங்குதல் பெயர் : இ.மலர்செல்வி. வயது : 52 வில்வம் எண் : 17 01 118 ஊர் : வில்லாபுரம். மதுரை. அலைபேசி எண் : +91 94862 03831 சிவசித்தன் கலைக்கு வந்தபொழுது உடல் எடை : 63.5கிலோ சிவசித்தனிடம் வந்த காரணங்கள்: தைராய்டு. கால் வலி, மனக் குழப்பம், தூக்கமின்மை.சிவசித்தனிடம் வந்த பிறகு தைராய்டு சரியாகி விட்டது, கால்வலி சரியாகிவிட்டது, மனக்குழப்பம் இல்லாமல் இருக்கிறேன், …

Continue reading