ஒவ்வொரு அசைவிலும் ஒவ்வொரு கற்பித்தல்

வணக்கம் சிவகுருசிவசித்தனுக்கு .       அன்று அறுபதுவயதில் சிவகுரு சிவசித்தனிடம் வாசிதேகக்கலை பயில்வதற்கு முன்னால் ஆலயங்களில் வருடம் ஒரு தடவை வரும் காட்சியாக வரும் ஆதவனின் ஒளிக்கதிர்கள் கருவறையின் உள்ளே கண்ணுக்கு புலப்படாத உருவில் உள்ளதின் மேல் விழுவதை காண காத்து இருப்பேன். முழுநிறைவுடன் முழுமையாக பார்க்க  முடியவில்லை. நோய்வேதனை நீங்கி மகிழ்ச்சியுடன் வாழ வேண்டும் என்று வேண்டிவிட்டு வீடு திரும்பினேன் விடை கிடைக்கவில்லை அங்கு விடைகிடைத்தது சிந்தாமணி சிவகுரு …

Continue reading