கிறுக்கு தனமாக படித்துவிட்டு கிறுக்கு தனமாக செய்றான்…

வணக்கம் சிவகுருவே       கிறுக்கு தனமாக படித்துவிட்டு கிறுக்கு தனமாக செய்றான். சிவகுருவின் தைரியமான பேச்சு       நேற்று நடந்த புதிய பயிற்சியாளர்கள் கூட்டத்தில் சிவகுருவின் பேச்சு சிறப்பாகவும் வந்தவர்களை சிந்திக்க வைப்பதாகவும் அமைந்தது. படித்தவனின் பண பேராசை அப்பாவி மக்களை சாப்பிட்டுவிட்டு கழிவுகளை உடலில் வியாதிகள் என்ற பெயரில் வேதனை படும்போது அதற்காகவே காத்து இருப்பவனாக அவர்களை ஏமாற்றி பணமும் பறித்து கிறுக்கு தனமாக ஏதாவது செய்து வேதனைகள் …

Continue reading